Kokoomus on yhteiskunan uudistaja

21.3.2015

Kokoomus on muuttunut yhteiskunnallista kehitystä
hillitsevästä puolueesta yhteiskunnan uudistajaksi.