Kotitalous- vähennys ok, harmaata taloukka karsittu

7.4.2011

Oman työn tekemisen sijasta on kannustettu palveluiden
ostoon kotitalousvähennyksellä ja samalla karsittu harmaata
taloutta.