Sääntelyä on karsittu ja kilpailua avattu

7.4.2011

Talouselämää kahlehdittiin laajalla sääntelyllä. Puhelinpalveluissa
oli vain yksi valtakunnallinen monopoliyhtiö.
Sääntelyä on karsittu ja kilpailua avattu. On luotu edellytykset
telekommunikaatioalan huikealle kasvulle.