Perusoikeuksien suoja on nostettu länsieurooppalaiselle tasolle

21.3.2015

Perustuslakivaliokunnasta on kehitetty todellinen valtiosääntötuomioistuin
ja perusoikeuksien suoja on nostettu länsieurooppalaiselle tasolle.