Budjettimuutokset hyviä Pirkanmaalle

30.12.2014

Valtion ensi vuoden budjetti on hyväksytty eduskunnassa. Valtiovarainvaliokunta teki siihen muutoksia, joiden tarkoituksena on talouden kasvun ja työllisyyden edistäminen. Siksi valtiovarainministeri Antti Rinteen leikkaamia VTT:n ja Tekesin tutkimus- ja tuotepanostuksia lisättiin. Myös vienninedistämisen ja ulkomaisten investointien hankkimisen rahoitusta lisättiin. Lähetystöverkon lisäsupistamiset estettiin, jotta ne voisivat keskittyä entistä enemmän vientihankkeiden edistämiseen. Tähän jouduttiin ottamaan 3m€ yli miljardin euron kehitysrahoista, joista käyttämättä on melkein puolet. Ministeri Paatero sanoikin, että hän joutuu antamaan ensimmäiset huolestuneet lausuntonsa asiasta kuulopuheiden perusteella.

Pirkanmaalle muutokset olivat hyviä. Kolmostie Tampereelta Vaasaan nostetaan kehittämishankkeiden kärkeen ja rahaa myönnettiin 6,3m€ tien pahimpien paikkojen korjaamiseen Kyröskoskella ja Parkanossa.

Valtio on ollut vetäytymässä vesihankkeista. Sastamalan vesihuoltotöille ja jätevesiputkelle kuitenkin myönnettiin 800.000€, jolla hanke voidaan turvata.