Suomen painotettava oikeusvaltioperiaatetta EU-puheenjohtajakaudellaan

- Suomen puheenjohtajuudelle asettavat haasteita Brexit, uusi parlamentti ja komissio sekä EU:n yhtenäisyyden rapiseminen, sanoi ex-eurooppaministeri, varatuomari Kimmo Sasi Tampereen yliopistolla 24.9.2019. Tilaisuudessa EU:n mahdollisuuksia pohtivat Kimmo Sasin lisäksi opiskelijaliiton puheenjohtaja Janika Takatalo, valtio-opin professori Tapio Raunio, eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen.

- Suomen tulee asettaa selvät prioriteetit puheenjohtajakaudelleen 2019:

  1. Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen. EU:n sääntöjä ja sopimuksia on kunnioitettava. Suomen tulee kertoa, että luottamus on poliittisen järjestelmän tärkein ominaisuus ja siksi lakien noudattaminen kaikkialla on välttämätöntä EU:n menestykselle. Euron sääntöjen noudattamatta jättäminen on pahin esimerkki oikeudellisten periaatteiden sivuuttamisesta. Ihmisoikeuksien valvontamekanismeja EU:ssa pitää vahvistaa.
  2. Päätöksentekokykyä on vahvistettava. Kyvyttömyys ratkaista pakolaiskysymys ja siihen sovellettavat säännöt on syönyt luottamusta unioniin ja aiheuttanut hajaannusta maiden kesken. EU:sta ei saa tulla YK:n kaltainen neuvottelujärjestö. Puheenjohtajamaa on uskallettava ottaa rohkea ja aloitteellinen rooli, jos komissio ei sitä tee. Päätöksissä on keskityttävä konkreettisiin ratkaisuihin.
  3. Sisämarkkinoiden ja vapaakaupan vahvistaminen. Talouden huippusuhdanne on saavutettu. Siksi talouden toimintaedellytyksiä heikentäviä toimia pitää välttää. Ja kasvun jatkon mahdollistamiseksi palvelumarkkinoita on avattava ja digitaalisen teknologian mahdollisuuksia hyödynnettävä. Vapaakauppasopimuksia on neuvoteltava lisää.
  4. Turvallisuus. EU:n kykyä huolehtia omasta turvallisuudestaan on vahvistettava. EU-sopimuksen 42.7 artiklan avunantolauseketta on selkeytettävä.

Kokoomus: Kimmo Sasi EU-vaaleihin 2019

- Euroopan unionin sisämarkkinat ovat luoneet taloudellista kasvua, sanoo Kimmo Sasi. Suuret kotimarkkinat antavat yrityksille mahdollisuuden kasvaa ja kilpailla. Jäsenenä Suomi voi vaikuttaa niihin teknisiin standardeihin, joilla tulevaisuuden tuotteet valmistetaan. On turvattava, että EUn sisämarkkinat ovat mahdollisimman esteettömät ja että elinkeinoelämää ei ylisäädellä. EUn on luotava laaja kauppasopimusten verkosto, jolla annetaan suomalaisille yrityksille parhaat hyvät vientimahdollisuudet. EUn rahoitusta on käytettävä nykyistä tehokkaammin ja erityisesti tutkimukseen ja tuotekehitykseen.