Kimmo-visa! Testaa tietosi - onko nuukana tunnettu Kimmo tarjonnut kupillisen kahvia Ben Zyskowiczille, Eero Heinäluomalle vai äänestäjälle?

 

Seuraa Kimmoa

Facebookissa ja Twitterissä!

 

 

Liity Sasin sähköpostilistalle tai tukiryhmään tai tue vaalikampanjaa!

Seuraa mitä edustajasi tekee, anna palautetta. Saat tuoreimmat kuulumiset suoraan eduskunnasta. Voit tehdä lahjoituksen vaalikampanjaan Kimmon tukiryhmän tilille 114630-1012019.

Kansanedustaja Kimmo Sasi

Herrat Kekkonen ja Sasi. Valokuva: Pertti Salolainen.

 

Ajankohtaista:

 

Katso Kimmon kalenteri.

Katso tiedotteet Mediassa -sivulta.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

AL Puheenaihe, Pertti Timonen: Pirkanmaalaiset, priimaa vai ei?

(Julkaistu Aamulehdessä 30.12.2014. Tästä pääset lukemaan alkuperäisen jutun.)

 

Sasi ja Satonen kuuluvat kollegoidensa mielestä kansanedustajien parhaimmistoon, mutta yksitoista jäi "nollakerhoon".

 

Turun yliopiston politologit Kimmo Makkonen, Miira Raiskila ja Matti Wiberg ovat tarttuneet viimeisimmässä Politiikka-lehdessä mielenkiintoiseen kysymykseen: keillä kansanedustajilla on valtaa? Vastausta kysyttiin nimenomaan kansanedustajilta itseltään. Haastattelut suoritettiin viime tammi-helmikuussa, ja vastauksia haluttiin muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

- Kuka kansanedustaja on aikaansaavin kansanedustajana omassa ryhmässänne tai muissa ryhmissä?

- Kenellä kansanedustajalla on mielestänne paras maine edustajana?

- Kuka edustajista olisi mieluisin työtoveri?

Vaikutusvaltaisimpanakansanedustajana omassa ryhmässä pidettiin yleensä oman puolueen pääministeriä ja/tai puolueen puheenjohtajaa, poikkeuksena keskustan Mauri Pekkarinen, joka sai kaikkein eniten (15) mainintoja. Pirkanmaan kansanedustajista vain kokoomuksen Kimmo Sasi sai kolme mainintaa ja Arto Satonen kaksi. Muut kuusitoista edustajaa jäivät kokonaan maininnoitta.Kun kysymys koski oman ryhmän ulkopuolisia, Pekkarinen oli ylivoimainen, 27 mainintaa. Seuraavina kokoomuksen Jyrki Katainen ja sdp:n Jutta Urpilainen. Pirkanmaan edustajista Sasi sai viisi mainintaa, vasemmistoliiton Anna Kontula ja vihreiden Oras Tynkkynen kukin yhden. Loput viisitoista edustajaa jäivät kokonaan maininnoitta.

 

Kun kysyttiin edustajan maineen perään, kärkeen nousivat keskustan Juha Sipilä, kokoomuksen Ben Zyskowicz ja sdp:n Lauri Ihalainen. Pirkanmaalaisista edustajista vain kokoomuksen Satonen sai yhden maine-maininnan. Loput seitsemäntoista edustajaa jäivät kokonaan ilman. Kun lopuksi edustajilta kysyttiin, kuka haluaa olla "kenenkin kaa" eli mieluisinta työtoveria, parhaiksi partnereiksi kohosivat keskustan Sipilä, perussuomalaisten Timo Soini ja sdp:n Ihalainen.Pirkanmaalaisista yhden maininnan saivat kokoomuksen Sasi, Satonen ja Pauli Kiuru, sdp:n Hanna Tainio, vihreiden Tynkkynen ja perussuomalaisten Lea Mäkipää. Kaksitoista pirkanmaalaista jäi nuolemaan näppejään.

 

Miten kysymykseen "Ovatko Pirkanmaan kansanedustajat priimaa vai sekundaa" tulisi tutkimustulosten perusteella vastata? Ensinnäkin: kokoomuksen Sasi ja Satonen kuuluvat kollegoidensa mielestä selvästikin kansanedustajien parhaimmistoon. Toisaalta peräti yksitoista Pirkanmaan kansanedustajista jäi ilman yhtäkään mainintaa. Näin kävi kokoomuksen Harri Jaskarille ja Sofia Vikmanille, sdp:n Jukka Gustafssonille, Saara Karhulle ja Pia Viitaselle, perussuomalaisten Martti Mölsälle ja Pertti "Veltto" Virtaselle, keskustan Mikko Alatalolle ja Arto Pirttilahdelle, kristillisdemokraattien Leena Rauhalalle sekä kyselyn aikaan vielä ps:ssä istuneelle mutta keskustaan sittemmin siirtyneelle Laila Koskelalle.

 

Ennen kuin tuomitaan kyseiset edustajat sekundaksi, on syytä muistaa, että edustaja sai mainita kollegojaan arvioidessaan vain yhden edustajan nimen. Voi hyvin olla, että jos olisi sallittu useampia nimiä, pirkanmaalaiset edustajat olisivat menestyneet paremmin.Jotain tulos kuitenkin kertoo ja antaa varmasti pohtimisen aihetta sekä edustajille itselleen että myös meille äänestäjille.

 

Kuriositeettina mainittakoon, että nykyinen kokoomusjohtaja ja pääministeri Alexander Stubb ei saanut tutkimuksen yhdessäkään osiossa yhtään mainintaa.

 

Pertti Timonen

Kirjoittaja on valtio-opin dosentti.

 

 

Kuva Kimmon toimistosta eduskunnasta. Työn jälki näkyy.

 

-------------------------------------------------------------------------------

Kimmo Sasi toimii Euroopan neuvoston raportoijana Montenegron ihmisoikeustilanteesta. Maan tilanne on parantunut viime vuosina annettujen suositusten pohjalta. Raportointimatkallaan Kimmo tapasi maan presidentin, pääministerin ja oikeusministerin. Tässä kuva tapaamisesta pääministeri Milo Ducanovicin kanssa.
Journalismikritiikkinsä myötä Kimmolle lähetettiin tällainen pino suomalaisten paikallislehtien numeroita.
Puhumassa Nobel instituutissa Oslossa
Kokoomuksen asioista halutaan kuulla ja Kimmo Sasille kerrotaan mielipiteitä. Pirkanmaalaiset antavat kansanedustajalleen selkeitä oheita. Tässä Tampereella 30.12.2010.
Kimmo Sasi ja Ben Zyskowicz tapaamassa kansalaisia Hämeenpuiston Puistofiestassa Tampereella 10.7.2014.